1. instabilitet

  instabilitet. I beräkningssammanhang uppträder ibland numerisk instabilitet.
 2. instabilitet

  instabilitet. I mekaniken sägs en kropp vara i ett instabilt jämviktsläge om en liten störning, t.ex. en liten stöt, medför att kroppen lämnar jämviktsläget utan att därefter återvända till detta.
 3. gravitationell instabilitet

  gravitationell instabilitet, astrofysikaliskt fenomen som uppträder i flera sammanhang.
 4. Kelvin–Helmholtz instabilitet

  Kelvin–Helmholtz instabilitet , (efter Lord Kelvin och Hermann von Helmholtz), fenomen som uppträder vid gränsytan mellan två vätskor eller gaser av olika densitet vilka strömmar parallellt med olika hastighet under inverkan av gravitationen.
 5. Caligula

  Caligula, egentligen Gajus Julius Caesar Germanicus, 12–41, romersk kejsare, son till Germanicus och Agrippina d.ä.
 6. Northern Atlantic Oscillation

  Northern Atlantic Oscillation, Nordatlantiska oscillationen, NAO, klimatsvängning över norra Atlanten, se klimatförändring (Stabilitet och instabilitet).
 7. hand

  hand, hos människan övre extremitetens känsel- och griporgan.
 8. antiaromatiska föreningar

  antiaromatiska föreningar, organisk-kemiska föreningar vilkas elektronstruktur ger dem en ovanligt hög grad av instabilitet.
 9. ENSO

  ENSO, kombination av förkortningen EN för det geofysiska fenomenet El Niño och förkortningen SO för det geofysiska fenomenet Southern Oscillation, tillkommen sedan man erfarit att fenomenen är olika uttryck för samma skeende.
 10. Niger

  Niger, stat i Västafrika.