1. instans

  instans, beslutsnivå inom ett system för rättskipning.
 2. instans

  instans [-an´s el. -aŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: in-stans-en
  Svensk ordbok
 3. överdomstol

  överdomstol, domstol i högre instans, t.ex. Högsta domstolen och hovrätterna.
 4. överprövning

  överprövning, prövning i högre instans av fråga som tidigare varit föremål för prövning hos lägre myndighet.
 5. besvär

  besvär, före 1995 rättsmedel för att få ett beslut överprövat i högre instans, se överklagande.
 6. allmänna mål

  allmänna mål, utsökningsrättsliga mål i första instans hos Kronofogden om uttagande av fordringar avseende t.ex. skatter, böter och studiemedel.
 7. underrätt

  underrätt, domstol som dömer i första instans.
 8. allmän underrätt

  allmän underrätt är tingsrätten som första instans, om inte annat stadgas.
 9. vattendomstol

  vattendomstol, den domstol som i första instans avgjorde vattenmål.
 10. Övre justitierevisionen

  Övre justitierevisionen, benämning på den del av det kungliga rådet som handlade justitieärendena före inrättandet av Högsta domstolen 1789.