1. instegsjobb

  instegsjobb, arbetsmarknadspolitiskt program som infördes 2007 i syfte att underlätta för nyanlända invandrare att snabbt komma in på den svenska arbetsmarknaden.
 2. insteg

  in`steg subst., ingen böjning ORDLED: in--steg
  Svensk ordbok
 3. instegsmodell

  instegsmodell, basmodell, grundmodell, benämning på en tillverkares enklaste och billigaste modell inom ett visst segment, vanligen använd i samband med marknadsföring av produkten.
 4. humanism

  humanism, som historisk företeelse – vanligen i bestämd form, humanismen – ett bildningsprogram där människans förädling antas bäst bli förverkligad genom studiet och efterliknandet av den grekisk-romerska antiken.
 5. innovation

  innovation, förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där.
 6. hypotetisk-deduktiv metod

  hypotetisk-deduktiv metod, enligt en tämligen spridd filosofisk uppfattning den metod som empiriska vetenskaper följer för att pröva teoriers riktighet.
 7. guru

  guru, andlig ledare inom hinduismen.
 8. ramberättelse

  ramberättelse, berättelse som i sig innesluter en eller flera andra berättelser.
 9. absolutism

  absolutism, historisk term vilken vanligen betecknar den starka furstemakt som präglar många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.
 10. amfiteater

  amfiteater, byggnad avsedd för gladiatorspel, djurstrider m.m., vanligen med elliptisk arena och trappstegsformade åskådarplatser som koncentriskt omger arenan.