1. instegsjobb

  instegsjobb, arbetsmarknadspolitiskt program som infördes 2007 i syfte att underlätta för nyanlända invandrare att snabbt komma in på den svenska arbetsmarknaden.
 2. instegsmodell

  instegsmodell, basmodell, grundmodell, benämning på en tillverkares enklaste och billigaste modell inom ett visst segment, vanligen använd i samband med marknadsföring av produkten.
 3. insteg

  in`steg subst., ingen böjning ORDLED: in--steg
  Svensk ordbok
 4. gilgul

  gilgul (hebreiska), judisk specialterm för själavandring.
 5. midnattsmässa

  midnattsmässa, nattvardsgudstjänst vid midnatt, särskilt på julnatten (jämför jul, Julens gudstjänster) men även på påsknatten.
 6. guldgrund

  guldgrund, förgylld ”bakgrund”, vanlig i medeltida konst.
 7. ramberättelse

  ramberättelse, berättelse som i sig innesluter en eller flera andra berättelser.
 8. innovation

  innovation, förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där.
 9. flabellum

  flabellum, benämning på solfjäder eller vifta, ursprungligen avsedd att ge svalka och/eller att jaga bort flugor och andra insekter med.
 10. gravljus

  gravljus, levande ljus som placeras, ofta i en speciell ”gravlykta”, på kyrkogårdar, numera oftast under allhelgonahelgen och vid jul.