1. instruktör

  instruktö´r subst. ~en äv. ~n, ~er ORDLED: in-strukt-ör-er
  Svensk ordbok
 2. Ernst Idla

  Idla, Ernst, 1901–80, gymnastikpedagog.
 3. politruk

  politruk, benämning på av det sovjetiska kommunistpartiet utsedd befälsperson som till 1942 biträdde bataljon- och kompanichefer med personalens politiska och militära fostran i Röda armén.
 4. boxarupproret

  boxarupproret, 1898–1901, den mest omfattande av de folkliga proteströrelserna i Kina mot det västerländska inflytandet i landet under den krisperiod som föregick kejsardömets fall 1912.

 5. kalasjnikov

  kalasjnikov, AK 47, sovjetisk automatkarbin, uppkallad efter konstruktören Michail Kalasjnikov ( 1919–2013), i bruk sedan 1949.
 6. flygsport

  flygsport, tävlingsverksamhet i discipliner som de i Sverige förekommande ballong-, häng-, modell-, motor-, segel- och skärmflygning samt fallskärmshoppning.
 7. assistanshund

  assistanshund, samlingsbenämning på servicehundar för funktionshindrade, signalhundar för hörselskadade, ledarhundar för synskadade samt alarmerande servicehundar för personer med diabetes och epilepsi.
 8. värntjänst

  värntjänst, en genom riksdagsbeslut 1941 införd form av elementär militärutbildning för elever vid rikets allmänna läroverk; den omfattade sex dagar i följd före höstterminens början och gällde gymnasiets tre högsta årskurser.
 9. voguing

  voguing, vogue, dansstil utvecklad inom gaykulturen i stadsdelen Harlem i New York som blev populär i början av 1980-talet.
 10. spinning

  spinning, cykling på motionscykel i grupp till musik.