1. intarsia

  intarsia, sammanfattande benämning på olika metoder inom möbel- och inredningskonsten för att åstadkomma mönsterlagda ytdekorationer.
 2. intaglio

  intaglio (ital., av intagliare ’skära in’, ’gravera’), ädelsten med ingraverade skrivtecken eller figurmotiv, se gem.
 3. inta

  in`ta äv. in`taga verb intog intagit intagen intagna, pres. intar äv. intager ORDLED: in--tag-it SUBST.: intagande, intagning
  Svensk ordbok
 4. inter-

  inter-, prefix med betydelsen ’mellanliggande’, ’som existerar mellan’, ’förbindande’, ’gemensam för’.
 5. intagningsnämnd

  intagningsnämnd, nämnd för antagning av sökande till anställning eller utbildning, se antagningsnämnd.
 6. intabulering

  intabulering, intavolering, under 1400–1600-talen vanlig teknik för överföring av flerstämmiga vokalverk till musik för soloinstrument (orgel, cembalo, luta etc.), ofta då noterad i tabulaturskrift.
 7. intarsiasöm

  intarsiasöm, inläggssöm, iläggssöm, medeltida typ av skarvsöm, med motiv inom rutor av valkat ylletyg i olika färger.
 8. intaga

  intaga, jordägares egenmäktiga inhägnad, eller nyttjande, av grannes eller oskiftad samfällighets mark.
 9. intern

  intern, benämning på en person som hålls i fängsligt förvar.
 10. dagligt intag

  dagligt intag, intaget av t.ex. olika näringsämnen eller läkemedel per dag.