1. intakt

  intak´t adj., neutr. ~ ORDLED: in-takt
  Svensk ordbok
 2. Drottningholms slottsteater

  Drottningholms slottsteater, Drottningholmsteatern, en av Europas bäst bevarade barockteatrar, uppförd 1764–66 på initiativ av Lovisa Ulrika och med C.F. Adelcrantz som arkitekt.
 3. Ani

  Ani, armenisk ruinstad, belägen nära Kars i nuvarande nordöstra Turkiet.

 4. borrning

  borrning, framställning av cylindriska hål i massivt material med spånformande metoder.
 5. virgo intacta

  virgo intacta, medicinsk term som avser en kvinna som har sin mödomshinna helt intakt och som därför troligen inte kan ha haft samlag.
 6. teater

  teater, ursprungligen teaterns åskådarrum, senare gruppen av åskådare och till sist hela anläggningen med både spelplats och åskådarrum.
 7. stereognosi

  stereognosi, förmågan att med hjälp av känseln känna igen ett föremål utifrån dess form, t.ex. ett mynt eller en nyckel i handen.
 8. skogshydrologi

  skogshydrologi, gren av hydrologin som studerar samspelet mellan skog, skogsmark och vatten, liksom vattnets kvalitet och dess beroende av skogstillståndet.
 9. Veleia

  Veleia, antik romersk stad i Italien mellan Parma och Genua.
 10. ooforektomi

  ooforektomi, ovariektomi, kirurgiskt avlägsnande av en eller båda äggstockarna (ovarierna).