1. intala

  in`tala verb ~de ~t ORDLED: in--tal-ar SUBST.: intalande, intalning (till 2); intalan (till 1)
  Svensk ordbok
 2. Pangloss

  Pangloss, litterär gestalt.
 3. spoken web

  spoken web, World Wide Telecom Web, talad webb, internet som kan nås via GSM-telefon genom att lyssna på ljudfiler.

 4. telefonsvarare

  telefonsvarare, apparat med bandspelarfunktion eller motsvarande vilken ansluts till telefonnätet via telefonjacken, ofta parallellt med en telefon, och utnyttjas för att vid påringning (om den uppringde inte kan ta emot telefonsamtalet) lämna förinspelade korta meddelanden till den uppringande och lagra intalade meddelanden från denne.
 5. Viridiana

  Viridiana, spansk-mexikansk film i regi av Luis Buñuel (premiär 1961).
 6. Steve Reich

  Reich, Stephen ( Steve), född 1936, amerikansk tonsättare.
 7. Shi Pei Pu

  Shi Pei Pu, 1938–2009, kinesisk pekingoperaaktör och spion.
 8. dussintals

  duss`intals adv. ORDLED: duss-in--tals
  Svensk ordbok
 9. tala in

  tala in´ verb talade talat ORDLED: tal-ar SUBST.: intalande, intalning
  Svensk ordbok
 10. dussintal

  duss`intal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: duss-in--tal-et
  Svensk ordbok