1. intarsiasöm

  intarsiasöm, inläggssöm, iläggssöm, medeltida typ av skarvsöm, med motiv inom rutor av valkat ylletyg i olika färger.
 2. intarsia

  intarsia, sammanfattande benämning på olika metoder inom möbel- och inredningskonsten för att åstadkomma mönsterlagda ytdekorationer.
 3. intarsia

  intar´sia subst. ~n intarsior ORDLED: intarsi-an
  Svensk ordbok
 4. inter-

  inter-, prefix med betydelsen ’mellanliggande’, ’som existerar mellan’, ’förbindande’, ’gemensam för’.
 5. intern

  intern, benämning på en person som hålls i fängsligt förvar.
 6. Inter

  Inter, egentligen Football Club Internazionale, italiensk fotbollsklubb i Milano, bildad 1908, en av Italiens och världens främsta.
 7. Intelsat

  Intelsat, International Telecommunications Satellite Organization, internationell organisation med huvudkontor i Washington, USA, bildad 1964 av stater och teleadministratörer för att etablera internationella teleförbindelser via satelliter.
 8. intern dominant

  intern dominant, inre dominant, folkloristisk term: det ena ledet i fantasiassociation.
 9. intern marknadsföring

  intern marknadsföring, marknadsföring som riktas inåt ett företag, till personalen.
 10. intern redovisning

  intern redovisning, internredovisning, registrering av en organisations ekonomiska och finansiella förhållanden, bearbetning av den framkomna informationen och rapportering till chefer och anställda.