1. inter-

  inter-, prefix med betydelsen ’mellanliggande’, ’som existerar mellan’, ’förbindande’, ’gemensam för’.
 2. intern

  intern, benämning på en person som hålls i fängsligt förvar.
 3. Inter

  Inter, egentligen Football Club Internazionale, italiensk fotbollsklubb i Milano, bildad 1908, en av Italiens och världens främsta.
 4. Intelsat

  Intelsat, International Telecommunications Satellite Organization, internationell organisation med huvudkontor i Washington, USA, bildad 1964 av stater och teleadministratörer för att etablera internationella teleförbindelser via satelliter.
 5. intern dominant

  intern dominant, inre dominant, folkloristisk term: det ena ledet i fantasiassociation.
 6. intern marknadsföring

  intern marknadsföring, marknadsföring som riktas inåt ett företag, till personalen.
 7. intern redovisning

  intern redovisning, internredovisning, registrering av en organisations ekonomiska och finansiella förhållanden, bearbetning av den framkomna informationen och rapportering till chefer och anställda.
 8. intern våg

  intern våg, våg som bildas då en stabil densitetsskiktning, t.ex. ett språngskikt i havet, rubbas ur sitt jämviktsläge.
 9. intern–extern

  intern–extern, distinktion som används inom filosofisk psykologi och uttrycker motsatsparet inre–yttre med avseende på själslivet.
 10. inter vivos

  inter vivos, juridisk term som innebär att en handling, t.ex. ett avtal, upprättas mellan två parter medan båda är i livet, till skillnad från s.k. dödsrättshandlingar, t.ex. testamenten, som för sin giltighet förutsätter att den som avgivit en förklaring eller utfärdat en handling har avlidit.