1. härdplast

  härdplast, plast som efter härdning inte kan smältas, dvs. omformas.
 2. härskarteknik

  härskarteknik, sätt att hävda sin egen maktställning genom att förringa en individ eller en grupp.

 3. intertextualitet

  intertextualitet, litteraturteoretisk term som innebär att ingen text står isolerad utan ingår i ett nät av relationer till andra texter, introducerad av Julia Kristeva 1969.

 4. härdning

  härdning är ett sätt att behandla ett ämne eller ett material för att det ska bli mer hållbart.
 5. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 6. härdsmälta

  härdsmälta är en allvarlig olycka i en kärnreaktor.
 7. intermolekylära krafter

  intermolekylära krafter, krafter som förekommer mellan alla partiklar och ger upphov till antingen avvikelser från allmänna gaslagen, kondensation till vätskefas eller bildandet av fast fas, beroende på tätheten och temperaturen i mediet.
 8. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 9. interstellära mediet

  interstellära mediet, sammanfattande benämning på gas, stoft, magnetfält och kosmisk strålning som finns i rymden mellan stjärnorna.
 10. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.