1. integrera

  integrera är att förena olika grupper av människor till en större gemenskap.
 2. integrera

  integre´ra verb ~de ~t ORDLED: integr-er-ar SUBST.: integrerande, integrering; integration
  Svensk ordbok
 3. integrerande mätinstrument

  integrerande mätinstrument, mätdon som visar värdet på en mätstorhet genom att integrera en storhet med avseende på en annan storhet, t.ex. elmätare där effekten integreras med avseende på tiden så att mätaren visar den förbrukade energin.
 4. integrerad transport

  integrerad transport, transportsystem där transportmedel, hanteringsutrustning och terminaler utformas så att godset kan förflyttas med lastbärare (t.ex. container) i obrutet skick från avsändare till mottagare.
 5. integrerad magnitud

  integrerad magnitud, mått på den totala strålningseffekten (irradiansen eller belysningen) inom ett angivet våglängdsintervall från ett astronomiskt objekt med mätbar vinkelutsträckning (areaobjekt).
 6. integrerande krets

  integrerande krets, kombination av en resistor och en kondensator som integrerar en signal under förutsättning att relevanta frekvenser i signalen är avsevärt högre än inverterade värdet av kretsens tidkonstant τ = RC.
 7. integrerad krets

  integrerad krets är en elektronisk enhet som numera sitter i de flesta elektroniska apparater som omger oss.
 8. integrerad programvara

  integrerad programvara, äldre benämning på datorprogram där olika databehandlingsmoment, t.ex. inmatning och presentation, är anpassade till varandra.
 9. integrerad bekämpning

  integrerad bekämpning, bekämpningsinsatser, främst mot växtskadegörare, där man genom allsidig och långsiktig planering och med hänsyn till klimatiska faktorer kombinerar biologiska, odlingstekniska, mekaniska, fysikaliska och kemiska åtgärder för att ge bekämpningen skärpa.
 10. integrerande

  integre´rande adj., ingen böjning ORDLED: integr-er-ande
  Svensk ordbok