1. integritet

  integritet, rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet).

 2. integritet

  integritet, upplevelse av att ha ett, och bara ett, jag.
 3. integritet

  integritet, inom folkrätten rätt för en nation att inte få sina gränser kränkta av till exempel främmande flygplan eller u-båtar (nationell integritet).

 4. integritet

  integritet, helgjutenhet, vilket innebär att veta sitt mål och kunna handla efter sin övertygelse och stå emot påtryckningar.
 5. integritetskränkning

  integritetskränkning, juridisk term.
 6. genetisk integritet

  genetisk integritet, begrepp som enligt lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. innebär bl.a. att den enskilde skyddas av begränsningar beträffande rätten för annan att utföra genetisk undersökning eller ta del av genetisk information (med undantag inom hälso- och sjukvården för sådan information som gäller den undersöktes aktuella hälsotillstånd).
 7. integritet

  integrite´t subst. ~en ORDLED: integr-itet-en
  Svensk ordbok
 8. Erik H. Erikson

  Erikson, Erik Homburger, född 15 juni 1902, död 12 maj 1994, tysk-amerikansk psykoanalytiker, ett av de ledande namnen inom psykoanalytiskt orienterad utvecklingspsykologi.
 9. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 10. Integritetsskyddsmyndigheten

  Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, Stockholm, central förvaltningsmyndighet.