1. intellektuell

  intellektuell, som har att göra med intellektet, förnuftsmässig.
 2. intellektuell

  intellektuell, en mångtydig benämning på den som med sina idéer söker påverka samhällsutvecklingen.
 3. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 4. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 5. naturalism

  naturalism (franska naturalisme, se vidare natur), konsekvent inriktning i olika intellektuella och konstnärliga aktiviteter på enbart den omedelbart föreliggande verkligheten, som man kan direkt komma åt genom sinnena, ofta med stark betoning av det vanliga, vardagliga och autentiska.
 6. intellektuell

  intellektuell´ adj. ~t ORDLED: intel-lektu-ell
  Svensk ordbok
 7. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 8. intellektuell förfalskning

  intellektuell förfalskning, i romanskt rättsspråk vedertagen term för förfaranden som innebär att någon ger en urkund eller annat bevismedel ett osant innehåll.
 9. amish

  amish, etnoreligiös grupp av bönder i nordöstra USA; antal ca 150 000, varav 75 % i Pennsylvania, Ohio och Indiana.
 10. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.