1. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 2. sakernas internet

  sakernas internet, engelska Internet of things (IoT), begrepp inom informationsteknik avseende alla de enheter som via inbyggda sensorer eller datorer är uppkopplade mot internet.

 3. Internetadress

  internetadress, samlingsterm för olika typer av systematiskt byggda adresser som används på internet.

 4. internettroll

  internettroll, se trollfabrik

 5. mobilt internet

  mobilt internet, utvidgning av traditionellt, trådbundet internet till den mobila radiomiljön.

 6. internetbank

  internetbank, bankfunktion där kunden kan genomföra sina bankärenden via internet.

 7. internetmarknadsföring

  internetmarknadsföring, e-marknadsföring, marknadsföring via internet med hjälp av t.ex. e-post.

 8. internetprotokoll

  internetprotokoll, IP-protokoll (engelska Internet Protocol) är de kommunikations-protokoll som används för överföring av information på internet..

 9. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 10. Internet

  In´ternet subst., ingen böjning ORDLED: Inter--net
  Svensk ordbok