1. intervju

  intervju är ett samtal där en person frågas ut.
 2. intervju

  intervju´ subst. ~n ~er ORDLED: inter-vjun
  Svensk ordbok
 3. randomiserad intervju

  randomiserad intervju, intervjumetod där ett slumpförfarande avgör vilken av två olika frågor som ställs till intervjupersonen; därvid gäller den ena frågan ett känsligt ämne man vill studera (t.ex. medverkan i viss kriminell aktivitet) medan den andra frågan är helt oskyldig.
 4. intervjuareffekt

  intervjuareffekt, den eventuella snedvridning av svaren vid en intervjuundersökning som beror på intervjuarens person, t.ex. att intervjuaren har en viss attityd eller visar vad han själv tycker i någon fråga.
 5. intervjuundersökning

  intervjuundersökning kan vara personlig ”ansikte-mot-ansikte” eller göras per telefon eller via post (och kallas i Sverige då vanligen enkät).
 6. intervjua

  intervju´a verb ~de ~t ORDLED: inter-vju-ar SUBST.: intervjuande; intervju
  Svensk ordbok
 7. intervjuare

  intervju´are subst. ~n äv. intervjuarn, plur. ~, best. plur. intervjuarna ORDLED: inter-vju-ar-en
  Svensk ordbok
 8. intervjuoffer

  intervju`offer subst. intervjuoffret, plur. ~, best. plur. intervjuoffren ORDLED: inter-vju--offr-et
  Svensk ordbok
 9. intervjuundersökning

  intervju`undersökning subst. ~en ~ar ORDLED: inter-vju--under-sök-ning-en
  Svensk ordbok
 10. Indira Gandhi

  Gandhi, Indira, född 19 november 1917, död 31 oktober 1984, indisk politiker, premiärminister 1966–77 och 1980–84, dotter till Jawaharlal Nehru.