1. intervju

  intervju, samtalsform som primärt syftar till utfrågning av en person.
 2. intervjuareffekt

  intervjuareffekt, den eventuella snedvridning av svaren vid en intervjuundersökning som beror på intervjuarens person, t.ex. att intervjuaren har en viss attityd eller visar vad han själv tycker i någon fråga.
 3. intervjuundersökning

  intervjuundersökning kan vara personlig ”ansikte-mot-ansikte” eller göras per telefon eller via post (och kallas i Sverige då vanligen enkät).
 4. intervju

  intervju´ subst. ~n ~er ORDLED: inter-vjun
  Svensk ordbok
 5. randomiserad intervju

  randomiserad intervju, intervjumetod där ett slumpförfarande avgör vilken av två olika frågor som ställs till intervjupersonen; därvid gäller den ena frågan ett känsligt ämne man vill studera (t.ex. medverkan i viss kriminell aktivitet) medan den andra frågan är helt oskyldig.
 6. Guðni Th. Jóhannesson

  Jóhannesson, Guðni Thorlacius, född 1968, historiker, isländsk politiker, president sedan 2016.

 7. popkonst

  popkonst, konstriktning.

 8. intervjua

  intervju´a verb ~de ~t ORDLED: inter-vju-ar SUBST.: intervjuande; intervju
  Svensk ordbok
 9. intervjuare

  intervju´are subst. ~n äv. intervjuarn, plur. ~, best. plur. intervjuarna ORDLED: inter-vju-ar-en
  Svensk ordbok
 10. Per Albin Hansson

  Hansson, Per Albin, född 28 oktober 1885, död 6 oktober 1946, politiker (socialdemokrat), statsminister 1932–46 (utom sommaren 1936), även statsråd 1920, 1921–23 och 1924–26, partiordförande 1925–46, riksdagsledamot (andra kammaren) 1918–46.