1. På västfronten intet nytt

  På västfronten intet nytt, Im Westen nichts Neues, roman av den tyske författaren Erich Maria Remarque, utgiven 1929.

 2. Varat och intet

  Varat och intet, L’Être et le néant, den franske författaren och filosofen Jean-Paul Sartres viktigaste teoretiska arbete, utgivet 1943.

 3. intet

  intet, ett indefinit, nekande pronomen. Genom att ordet ”intet” och dess motsvarigheter i andra indoeuropeiska språk kan fungera som ett subjekt eller objekt i en sats har det ibland i filosofiska sammanhang kommit att uppfattas som ett nomen eller substantiv som betecknande en särskild entitet.
 4. intet

  in`tet pron. ORDLED: int-et
  Svensk ordbok
 5. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 6. energiprincipen

  energiprincipen, det fysikaliska förhållande att energi inte kan skapas eller förintas utan endast omvandlas mellan olika former.
 7. solidaritet

  solidaritet, sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation eller i hela världen med beredskap för inbördes hjälp.
 8. allt-eller-intet-reaktion

  allt-eller-intet-reaktion, fysiologisk reaktion som normalt inte uppvisar någon gradering, t.ex. de elektriska förändringar som sker när en nervcell eller en syncell stimuleras.
 9. Jean-Paul Sartre

  Sartre, Jean-Paul, född 21 juni 1905, död 15 april 1980, fransk författare och filosof.
 10. fixa rörelsemönster

  fixa rörelsemönster, beteenden som utförs på samma sätt av alla individer inom en art, utan någon inlärning eller erfarenhet.