1. På västfronten intet nytt

  På västfronten intet nytt, Im Westen nichts Neues, roman av den tyske författaren Erich Maria Remarque, utgiven 1929.

 2. Varat och intet

  Varat och intet, L’Être et le néant, den franske författaren och filosofen Jean-Paul Sartres viktigaste teoretiska arbete, utgivet 1943.

 3. intet

  intet, ett indefinit, nekande pronomen. Genom att ordet ”intet” och dess motsvarigheter i andra indoeuropeiska språk kan fungera som ett subjekt eller objekt i en sats har det ibland i filosofiska sammanhang kommit att uppfattas som ett nomen eller substantiv som betecknande en särskild entitet.
 4. intet

  in`tet pron. ORDLED: int-et
  Svensk ordbok
 5. allt-eller-intet-reaktion

  allt-eller-intet-reaktion, fysiologisk reaktion som normalt inte uppvisar någon gradering, t.ex. de elektriska förändringar som sker när en nervcell eller en syncell stimuleras.
 6. energiprincipen

  energiprincipen, det fysikaliska förhållande att energi inte kan skapas eller förintas utan endast omvandlas mellan olika former.
 7. solidaritet

  solidaritet, sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation eller i hela världen med beredskap för inbördes hjälp.
 8. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 9. absolutism

  absolutism, historisk term vilken vanligen betecknar den starka furstemakt som präglar många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.
 10. Kristina

  Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1644–54, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg.