1. intima

  intima, tunica intima, anatomisk term för innersta skiktet i blodkärlsväggen.
 2. Intima teatern

  Intima teatern, experimentteater vid Norra Bantorget i Stockholm, grundad 1907 av August Strindberg och August Falck.
 3. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 4. kloroplast

  kloroplast, plastid innehållande klorofyll.
 5. Pablo Picasso

  Picasso, Pablo, född 25 oktober 1881, död 8 april 1973, spansk-fransk konstnär, modernismens mest mångsidige och nydanande förgrundsgestalt, verksam genom måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor.
 6. alienation

  alienation, förfrämligande, känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på identitet.
 7. sexualitet

  sexualitet, i biologin benämning på de beteenden som är förknippade med könlig fortplantning (se fortplantning, könscykel och könsroll).
 8. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.
 9. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 10. impressionisterna

  impressionisterna, krets av franska konstnärer, av vilka flera hör till de främsta i 1800-talets målerihistoria.