1. glamping

  glamping, exklusiv form av camping.

 2. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 3. kloroplast

  kloroplast, plastid innehållande klorofyll.
 4. intima

  intima, tunica intima, anatomisk term för innersta skiktet i blodkärlsväggen.
 5. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 6. alienation

  alienation, förfrämligande, känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på identitet.
 7. impressionisterna

  impressionisterna, krets av franska konstnärer, av vilka flera hör till de främsta i 1800-talets målerihistoria.
 8. ateroskleros

  ateroskleros, den dominerande formen av arterioskleros (artärförkalkning, pulsåderförkalkning) som orsakar merparten av hjärt–kärlsjukdomarna, framför allt i den industrialiserade världen.
 9. Pablo Picasso

  Picasso, Pablo, född 25 oktober 1881, död 8 april 1973, spansk-fransk konstnär, modernismens mest mångsidige och nydanande förgrundsgestalt, verksam genom måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor.
 10. roman

  roman, i allmänhet ett uppdiktat, berättande verk, som i motsats till epos är utformat på prosa och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång, t.ex. ett enskilt människoliv eller en del därav.