1. norm

  norm, det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis.
 2. värme

  värme, värmeenergi, Q, en form av energi; SI-enhet joule, J.
 3. Bibeln

  Bibeln, ursprungligen ett ord som betecknar en boksamling, så småningom med betydelsen en samling skrifter som tillmäts speciell auktoritet och helgd.
 4. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.
 5. vätskebalans

  vätskebalans, salt–vattenbalans, den balans som kroppen strävar efter att hålla mellan sitt innehåll av vatten och olika oorganiska joner, framför allt natriumjoner och kloridjoner.
 6. flykting

  flykting, en person som lämnat sitt hemland på grund av risk för förföljelse. 

 7. inflammation

  inflammation, i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer.
 8. symbol

  symbol, mångtydigt begrepp inom semiotik, estetik m.m., ibland liktydigt med tecken, ofta särfall av tecken.
 9. Louis Pasteur

  Pasteur, Louis, född 27 december 1822, död 28 september 1895, fransk kemist och biolog, en av sin tids mest berömda naturforskare.
 10. gospel

  gospel, vokal genre inom den afroamerikanska musiken.