1. intressent

  intressent, person som är engagerad och ekonomiskt intresserad i viss verksamhet eller visst företag.
 2. intressent

  intressen´t subst. ~en ~er ORDLED: intr-ess-ent-en
  Svensk ordbok
 3. intressentprincipen

  intressentprincipen reglerar besvärsrätt och jäv.
 4. intressentmodell

  intressentmodell, en utvidgning av synen på vilka som utövar ett (legitimt) inflytande på ett företags verksamhet, och därmed även av synen på hur inflytandet utövas.
 5. extern redovisning

  extern redovisning, information om en organisations ekonomiska och finansiella förhållanden som riktar sig till företagets finansiärer och övriga intressenter.
 6. emigration

  emigration, utvandring.
 7. avknoppning

  avknoppning, att ge upphov till någon ny förekomst av något.
 8. borough

  borough, i England sedan medeltiden en med egen styrelse och kungligt privilegiebrev försedd stad eller köping, tillika utgörande en valkrets vid underhusval.
 9. enskilt haveri

  enskilt haveri, EH, engelska particular average, den skada och kostnad som genom olyckshändelse under sjöresa drabbar fartyg eller last och som inte kan hänföras till gemensamt haveri.
 10. Blueprint

  Blueprint, brittisk tidskrift för arkitektur och design, startad 1983 i London av privata intressenter och med arkitekten Deyan Sudjic ( född 1952) som chefredaktör till 1994.