1. introspektion

  introspektion, iakttagelse av egna upplevelser, t.ex. känslor, tankar, föreställningar, sinnesförnimmelser.
 2. introspektiv

  introspekti´v adj. ~t ORDLED: in-tro-spekt-iv
  Svensk ordbok
 3. introspektion

  introspektion [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: in-tro-spekt-ion-en
  Svensk ordbok
 4. intro

  in´tro subst. ~t ~n; kortform för introduktion ORDLED: intr-ot
  Svensk ordbok
 5. entré

  entré, inträdande, inträde, ingång.
 6. introvert

  introvert, person med benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet, se introversion.

 7. introjektion

  introjektion, psykiskt försvar mot ångest som primärt förbinds med hot utifrån.
 8. introversion

  introversion, personlighetsdrag som innebär benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet; motpol till extroversion.