1. iota

  iota, ι, Ι, den nionde bokstaven i det grekiska alfabetet.
 2. sakernas internet

  sakernas internet, engelska Internet of things (IoT), begrepp inom informationsteknik avseende alla de enheter som via inbyggda sensorer eller datorer är uppkopplade mot internet.

 3. FN:s fredsbevarande styrkor

  FN:s fredsbevarande styrkor, huvudsakligen militära enheter från medlemsländer som frivilligt ställs till FN:s förfogande.
 4. kristusmonogram

  kristusmonogram, monogram bildat av bokstäver ur namnet Jesus Kristus, ibland i kombination med ett kors.
 5. jota

  jota, grekisk bokstav, se iota.
 6. i

  i, I, den nionde bokstaven i den svenska versionen av det latinska alfabetet.
 7. epsilon

  epsilon, e psilon, ε, Ε, den femte bokstaven i det grekiska alfabetet.
 8. tredje industriella revolutionen

  tredje industriella revolutionen, Industri 3.0 (engelska Industry 3.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av datorutveckling, digitalisering och automation.

 9. jota

  1jo`ta subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 10. i

  3i subst. i-et el. i-t, plur. i-n el. i, best. plur. i-na äv. i-en
  Svensk ordbok