1. irisar

  irisar, Iris, släkte svärdsliljeväxter med ca 300 arter fleråriga örter hemmahörande i norra halvklotets tempererade delar, varav ca 30 vildväxande i Europa.
 2. iris

  iris, regnbågshinnan, den främre delen av druvhinnan ( uvea), en anatomisk struktur i ögat vilken omger pupillen och avskärmar infallande ljus så att det passerar enbart genom pupillen.
 3. skogshare

  skogshare är en art i djurfamiljen harar och kaniner.

 4. Iris

  Iris (grekiska iris ’regnbåge’), i grekisk myt gudarnas budbärarinna.
 5. Iris

  Iris, det vetenskapliga namnet på växt­släktet irisar.
 6. regnbågshinna

  regnbågshinna, detsamma som iris.
 7. kattuggla

  kattuggla, Strix aluco, art i fågelfamiljen äkta ugglor.

 8. Iris

  Iris, kvinnonamn av grekiskt ursprung, jämför grekiska iris ’regnbåge’ och Iris, namnet på regnbågens gudinna och en av gudarnas budbärare.
 9. pikareskroman

  pikareskroman, pikaresk, litteratur där människors svagheter, växlande efter ålder, kön, samhällsställning, yrke etc., iakttas av en person utanför de sociala ordningarna och moraliska normerna.
 10. pupill

  pupill, den runda öppningen i mitten av regnbågshinnan ( iris).