1. irisar

  irisar, Iris, släkte svärdsliljeväxter med ca 300 arter fleråriga örter hemmahörande i norra halvklotets tempererade delar, varav ca 30 vildväxande i Europa.
 2. iris

  iris, regnbågshinnan, den främre delen av druvhinnan ( uvea), en anatomisk struktur i ögat vilken omger pupillen och avskärmar infallande ljus så att det passerar enbart genom pupillen.
 3. Iris

  Iris (grekiska iris ’regnbåge’), i grekisk myt gudarnas budbärarinna.
 4. Iris

  Iris, det vetenskapliga namnet på växt­släktet irisar.
 5. pikareskroman

  pikareskroman, pikaresk, litteratur där människors svagheter, växlande efter ålder, kön, samhällsställning, yrke etc., iakttas av en person utanför de sociala ordningarna och moraliska normerna.
 6. Iris Murdoch

  Murdoch, Dame Iris, 1919–99, brittisk författare och filosof.
 7. kattuggla

  kattuggla, Strix aluco, art i fågelfamiljen äkta ugglor.

 8. undulat

  undulat, Melopsittacus undulatus, art i fågelfamiljen papegojor.
 9. violrot

  violrot, jordstammen av vissa arter i växtsläktet irisar, främst av hybriden trädgårdsiris ( Iris×germanica) och arterna silveriris ( Iris pallida) och florentinsk iris ( Iris florentina).
 10. pupill

  pupill, den runda öppningen i mitten av regnbågshinnan ( iris).