1. irrationalitet

  irrationalitet, term inom filosofi och psykologi med varierande betydelse.
 2. irrationell

  irrationell, svår att förutse eller att förklara med förnuftet.
 3. irradians

  irradians, instrålningstäthet, den elektromagnetiska strålning som per tid och area faller på ett referensplan.
 4. irrationellt tal

  irrationellt tal, i matematiken ett tal som inte kan skrivas som p/q, där p och q är (rationella) heltal.
 5. irrationalism

  irrationalism, uppfattning eller lära att det mänskliga förnuftet är helt eller delvis oförmöget att fatta verklighetens natur.
 6. irra

  irr`a verb ~de ~t ORDLED: irr-ar SUBST.: irrande
  Svensk ordbok
 7. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 8. buddhism

  buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.
 9. planet

  planet, typ av kropp i bana kring en stjärna.
 10. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.