1. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 2. buddhism

  buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.
 3. planet

  planet, typ av kropp i bana kring en stjärna.
 4. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 5. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.
 6. IRR

  IRR, internationell beteckning för iransk rial, valuta i Iran.
 7. plankton

  plankton, organismer som svävar fritt i vattnet i hav ( haliplankton) och sjöar ( limnoplankton) och därför är mer eller mindre beroende av vattenmassans rörelser, till skillnad från aktivt simmande djur (nekton) och bottenlevande organismer (bentos).
 8. irreguljär galax

  irreguljär galax, oregelbunden galax, galax med oregelbundet utseende.
 9. festkalender

  festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter.
 10. erratiskt block

  erratiskt block, löst block med ett ursprung i fast berggrund långt från fyndplatsen.