1. irrationalitet

  irrationalitet, term inom filosofi och psykologi med varierande betydelse.
 2. irrationell

  irrationell, svår att förutse eller att förklara med förnuftet.
 3. irrationellt tal

  irrationellt tal, i matematiken ett tal som inte kan skrivas som p/q, där p och q är (rationella) heltal.
 4. irrationalism

  irrationalism, uppfattning eller lära att det mänskliga förnuftet är helt eller delvis oförmöget att fatta verklighetens natur.
 5. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 6. buddhism

  buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.
 7. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 8. IRR

  IRR, internationell beteckning för iransk rial, valuta i Iran.
 9. planet

  planet, typ av kropp i bana kring en stjärna.
 10. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.