1. irritation

  irritation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ir-rit-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. irritationsmoment

  irritationsmoment [-ʃo`ns-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ir-rit-at-ions--mom-ent-et
  Svensk ordbok
 3. klimakterium

  klimakterium, den fas i en kvinnas liv som inträffar något eller ett par år innan menstruationerna upphör (menopausen) och de närmaste åren därefter.
 4. kat

  kat, kath, chat, qat, cafta, Catha edulis, art i familjen benvedsväxter.

 5. Mururoa

  Mururoa, Moruroa, obebodd atoll bland Tuamotuöarna, Franska Polynesien i södra Stilla havet, ca 1 150 km sydöst om Tahiti.
 6. spelberoende

  spelberoende, spelmani, ”spelmissbruk”, irrationellt spelbegär, en form av impulsion eller impulskontrollstörning.
 7. fågelspindlar

  fågelspindlar, Theraphosidae, familj spindlar med nästan 900 arter i södra Nordamerika, Mellan- och Sydamerika, Afrika, södra Asien och Australien; i södra Europa (Sicilien och Spanien) finns arter av släktet Ischnocolus.
 8. talk

  talk, steatit, äppelgrönt, grått eller vitt mineral tillhörande fyllosilikaterna med sammansättningen Mg 3Si 4O 10(OH) 2.
 9. glasfiber

  glasfiber, samlingsterm för material som i smält tillstånd bearbetats till fiber med en diameter mellan ca 0,001 och 0,1 mm.
 10. spanska armadan

  spanska armadan, Stora armadan, oövervinneliga armadan, den mäktiga örlogsflotta med en invasionsarmé ombord som Filip II av Spanien i maj 1588 sände mot det reformerta England som ett led i den katolska motreformationen.