1. is

  is, vatten i fast fas, som bildas då vattenånga eller flytande vatten fryser.
 2. IS

  IS är nationalitetsbeteckning för Island.
 3. IS

  IS, väpnad sunniislamistisk rörelse, se Islamiska staten.
 4. is

  is subst. ~en ~ar ORDLED: is-en
  Svensk ordbok
 5. klar is

  klar is, kompakt, genomskinlig is som är ojämn till ytan och bildas genom frysning av dimdroppar.
 6. is-diagram

  is-diagram, i tekniska sammanhang vanlig benämning på hs-diagram.
 7. IS–LM-modellen

  IS–LM-modellen, makroekonomisk modell för analys av hur nationalinkomst, sysselsättning och ränta påverkas av olika störningar.
 8. vatten

  vatten är en kemisk förening mellan två väteatomer och en syreatom.

 9. underkyld vätska

  underkyld vätska, vätska vars temperatur understiger dess fryspunkt.
 10. Sara Granér

  Granér, Sara, född 1980, serieskapare och satirtecknare.