1. IS

  IS, väpnad sunniislamistisk rörelse, se Islamiska staten.
 2. is

  is, vatten i fast fas, som bildas då vattenånga eller flytande vatten fryser.
 3. IS–LM-modellen

  IS–LM-modellen, makroekonomisk modell för analys av hur nationalinkomst, sysselsättning och ränta påverkas av olika störningar.
 4. IS

  IS, nationalitetsbeteckning för Island samt beteckning för motorfordon från detta land.
 5. is-diagram

  is-diagram, i tekniska sammanhang vanlig benämning på hs-diagram.
 6. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 7. is

  is subst. ~en ~ar ORDLED: is-en
  Svensk ordbok
 8. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 9. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 10. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.