1. is

  is, vatten i fast fas, som bildas då vattenånga eller flytande vatten fryser.
 2. IS

  IS, väpnad sunniislamistisk rörelse, se Islamiska staten.
 3. IS–LM-modellen

  IS–LM-modellen, makroekonomisk modell för analys av hur nationalinkomst, sysselsättning och ränta påverkas av olika störningar.
 4. IS

  IS är nationalitetsbeteckning för Island.
 5. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 6. is

  is subst. ~en ~ar ORDLED: is-en
  Svensk ordbok
 7. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 8. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 9. vattnets kretslopp

  vattnets kretslopp innebär att vatten hela tiden rör sig mellan hav, atmosfär och land.

 10. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.