1. Isa

  Isa är det islamiska namnet på Jesus.
 2. Isa

  Isa, kvinnonamn, kortform av Isabella.
 3. ISA

  ISA, International Seabed Authority, FN:s havsbottenmyndighet, överstatlig myndighet för havsrätt.
 4. isa

  i`sa verb ~de ~t ORDLED: is-ar SUBST.: isande (till 1), isning (till 1)
  Svensk ordbok
 5. Isa Town

  Isa Town, stad i norra Bahrain; för belägenhet se landskarta Bahrain.
 6. Isa Quensel

  Quensel, Anna Lisa ( Isa), född Schultz, 1905–81, operasångerska (sopran) och skådespelerska.
 7. Isa Genzken

  Genzken, Isa, född 1948, tysk konstnär.
 8. Mount Isa

  Mount Isa, gruvort i nordvästra Queensland, Australien.
 9. Isa ibn Salman Khalifa

  Khalifa, Isa ibn Salman, ˙Īsā ibn Salmān Āl Khalīfa, 1933–99, emir av Bahrain från 1961.
 10. Isabella

  Isabella, även Isabelle, kvinnonamn, italiensk form av spanska Isabel, som har antagits vara en form av Elisabet.