1. Arktis

  Arktis kallas området runt Nordpolen.
 2. lilla istiden

  lilla istiden, klimatperiod med speciellt kalla, regniga somrar och långa stränga vintrar vilken inträffade ungefär 1430–1850 e.Kr.
 3. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 4. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 5. tåget över Bält

  tåget över Bält, Karl X Gustavs marsch med delar av den svenska armén över de isbelagda danska sunden 30 januari och 5–6 februari 1658, ett av den svenska krigshistoriens mest chansartade och framgångsrika företag.
 6. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 7. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 8. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 9. medelvattenstånd

  medelvattenstånd, den genomsnittliga höjden av vattenytan i sjöar och floder eller vid havskuster relativt en referenspunkt i närliggande landområde.
 10. fiskmås

  fiskmås är en fågel.