1. Arktis

  Arktis kallas området runt Nordpolen.
 2. tåget över Bält

  tåget över Bält, Karl X Gustavs marsch med delar av den svenska armén över de isbelagda danska sunden 30 januari och 5–6 februari 1658, ett av den svenska krigshistoriens mest chansartade och framgångsrika företag.
 3. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 4. lilla istiden

  lilla istiden, klimatperiod med speciellt kalla, regniga somrar och långa stränga vintrar vilken inträffade ungefär 1430–1850 e.Kr.
 5. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 6. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 7. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 8. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 9. Grönland

  Grönland, jordens största ö, belägen i norra Atlanten.

 10. Australien

  Australien, stat i Oceanien.