1. isentrop process

  isentrop process, fysikalisk process, som genomgås av en gas eller vätska, utan att dess entropi förändras.
 2. Isenheimaltaret

  Isenheimaltaret , altarskåp från antonitklostret i Isenheim, se Matthias Grünewald.
 3. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.
 4. Dante Alighieri

  Dante Alighieri var en italiensk författare som levde på medeltiden.
 5. motkraft

  motkraft är en kraft som motverkar en annan kraft

 6. knubbsäl

  knubbsäl, Phoca vitulina, art i familjen öronlösa sälar.
 7. rörelsemängd

  rörelsemängd, inom mekaniken en vektorstorhet ( p) som definieras som produkten av en kropps massa och hastighet ( p =  m v).
 8. normalkraft

  normalkraft är en kraft som verkar vinkelrätt mot den yta som ett föremål står på.

 9. rullstensås

  rullstensås är en långsträckt höjdrygg i naturen.
 10. vind

  vind, luftström som rör sig i förhållande till jordytan.