1. Vegaexpeditionen

  Vegaexpeditionen, A.E. Nordenskiölds forskningsresa med Vega.
 2. Dalälven

  Dalälven är Dalarnas stora och viktiga vattendrag.
 3. isbrytare

  isbrytare är ett specialbyggt fartyg som kan bryta rännor i tjock is.
 4. bisamråtta

  bisamråtta är ett råttdjur.
 5. Skuleskogens nationalpark

  Skuleskogens nationalpark, nationalpark vid Höga kusten i östra Ångermanland; 2 950 ha, inrättad 1984.
 6. tee

  tee, mittpunkten i ett curlingbo (måltavlan i isen).
 7. isblink

  isblink, ljus strimma vid horisonten som påvisar havsis trots att isen inte syns.
 8. polär glaciär

  polär glaciär, kall glaciär, glaciär där sommarens uppvärmning av hela eller delar av glaciärytan är ofullständig, vilket innebär att isens temperatur alltid ligger under fryspunkten.

 9. blockletning

  blockletning, malmletningsmetod som bygger på att man kan spåra moderklyften till malmblock som ryckts loss och förts vidare av inlandsisarna under kvartärtiden och blandats in i morän.
 10. strömstarar

  strömstarar, Cinclidae, familj tättingar med fem arter, alla i släktet Cinclus, vid strömmande vattendrag i Eurasien och Amerika.