1. Ishavet

  Ishavet, annat namn på Norra ishavet.
 2. Norra ishavet

  Norra ishavet, Arktiska oceanen, det minsta av de fem världshaven, till största delen istäckt och omgärdat av de nordamerikanska och eurasiska kontinenterna.

 3. ishavsrelikt

  ishavsrelikt, djur eller växt som förekommer isolerad i främst sjöar utanför det arktiska området men har sin huvudsakliga utbredning i arktiska hav.
 4. ishav

  i`shav subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: is--hav-et
  Svensk ordbok
 5. ishavskonvojerna

  ishavskonvojerna, de fartygskonvojer med vilka USA och Storbritannien under andra världskriget försåg Sovjetunionen med krigsmateriel och andra förnödenheter, vilket fick stor betydelse för Sovjetunionens möjligheter att slå tillbaka det tyska angreppet.
 6. ishavsgråsugga

  ishavsgråsugga, annat namn på arten skorv.
 7. ishavslera

  ishavslera, äldre namn på glaciallera.
 8. rullstensås

  rullstensås, isälvsavlagring med långsträckt ryggform, bildad av smältvattenssediment från en glaciär eller inlandsis.
 9. Södra ishavet

  Södra ishavet, annat namn på Antarktiska oceanen.
 10. glacialteorin

  glacialteorin, den av Louis Agassiz 1837 framförda teorin att stora delar av jordklotet varit täckta av en stor inlandsis.