1. isjakt

  isjakt, typ av farkost med segel och medar för förflyttning på is, vanligen i sportsyfte.
 2. isjakt

  i`sjakt subst. ~en ~er ORDLED: is--jakt-en
  Svensk ordbok
 3. issegling

  issegling, gemensam benämning på skridskosegling och isjaktsegling på sjö- och havsis.
 4. Staffan Hallström

  Hallström, Staffan, 1914–76, målare, tecknare, grafiker, son till Gustaf Hallström.