1. iskalorimeter

    iskalorimeter, Bunsens iskalorimeter , kalorimeter för bestämning av värmekapacitiviteten för vätskor eller fasta ämnen av vilka endast små mängder finns tillgängliga.
  2. Antoine Laurent de Lavoisier

    Lavoisier, Antoine Laurent de, född 26 augusti 1743, död 8 maj 1794, fransk naturforskare.
  3. Robert Bunsen

    Bunsen, Robert, 1811–99, tysk kemist, professor bl.a. i Marburg 1838–51 och i Heidelberg 1852–89.