1. ISM-frekvens

  ISM-frekvens (av engelska industry, science, medicine), radiofrekvens för industriellt, vetenskapligt eller medicinskt bruk (även i hushåll), t.ex. i mikrovågsugnar, plastsvetsar och diatermiapparater.
 2. ism

  ism subst. ~en ~er ORDLED: ism-en
  Svensk ordbok
 3. -ism

  -ism substantivisk slutled
  Svensk ordbok
 4. industrifrekvens

  industrifrekvens, det samma som ISM-frekvens.
 5. Ismail

  Ismail ( Mawlāy Ismā˙īl ibn Muḥammad), 1646–1727, sultan av Marocko från 1672.
 6. Carl-August Bolander

  Bolander, Carl-August, 1888–1969, författare och journalist.
 7. Ibn Kathir

  Ibn Kathir ( ˙Imād ad-Dīn Ismā˙īl ibn ˙Umar ibn Kathīr), ca 1300–ca 1373, ledande islamisk teolog och historiker i Syrien.
 8. ismailiter

  ismailiter, arabiska ismā˙īlīya, benämning på de riktningar inom shiitisk islam som räknar Jafar ibn Muhammads son Ismail som den sjunde imamen, och där ledarskapet har förts vidare inom denna gren av Alis familj.
 9. walkie-talkie

  walkie-talkie, äldre benämning på bärbar apparat för kommunikationsradio, innehållande en komplett liten mobilradiostation med sändare, mottagare, antenn och strömförsörjning.
 10. Abu al-Atahiya

  Abu al-Atahiya ( Abū Isḥāq Ismā˙īl ibn al-Qāsim ibn Suwayd ibn Kaysān), ca 747–ca 825, arabisk religiös poet.