1. isnad

  isnad, isnād, lista över personer som förmedlat en hadith och på vilkas auktoritet hadithens värde beror.
 2. ISNAR

  ISNAR, International Service for National Agricultural Research, tidigare forskningsinstitut med särskild uppgift att ge service rörande jordbruksforskningens planering och nationella och regionala inriktning.
 3. hadith

  hadith, ḥadīth, benämning i islam på en kort utsaga av eller om Muhammed eller någon av hans följeslagare, och som avser att fastställa vad som i en viss fråga är normerande ”sed” ( sunna).
 4. egyptisk arkitektur

  egyptisk arkitektur präglades under faraonisk tid av de två byggnadsmaterialen soltorkat tegel och sten.
 5. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.