1. pals

    pals, ständigt frusen kulle, upp till 7 m hög, bestående av torv eller torvblandad mineraljord och horisontella islinser.
  2. snö

    snö, nederbörd som består av iskristaller. Dessa kan ha olika former beroende på temperatur och luftfuktighet, till exempel nålar, prismor eller stjärnor.

  3. underkylt regn

    underkylt regn, regndroppar som har temperatur under 0 °C. Då de träffar markytan eller föremål på denna, kan de övergå från flytande till fast form och bilda ett isskikt.