1. italer

  italer, forntida invånare i Italien; se italiker.
 2. italer

  ita´ler subst. ~n, plur. ~ ORDLED: ital-ern
  Svensk ordbok
 3. gitarr

  gitarr, stränginstrument, bestående av en ljudlåda med flat eller välvd botten och insvängda sarger och lång hals med tvärgående greppband.
 4. pizza

  pizza, italiensk, ursprungligen napolitansk, ugnsgräddad maträtt av en tunt utkavlad deg, täckt med varierande pålägg samt tomater och riven ost (helst mozzarella).
 5. fortissimo

  fortissimo, musikterm, dynamisk beteckning, i notbilden förkortad ff.
 6. tarantella

  tarantella, italiensk, mycket livlig folkdans i snabb 6/8- eller 3/8-takt.
 7. scenario

  scenario, inom framtidsforskningen en systematisk beskrivning av en möjlig framtida situation och av en tänkbar utveckling från dagens tillstånd fram till den beskrivna situationen.
 8. meno

  meno, musikterm, använd i sammansättningar som meno mosso ’mindre snabbt’ eller meno forte ’mindre starkt’.
 9. fuga

  fuga, kontrapunktisk musikform där oftast 3–4 stämmor uppträder i tematiskt strängt reglerade imitationsstrukturer (genomföringar) omväxlande med friare polyfona avsnitt (mellanspel).
 10. putto

  putto, pluralis putti, knubbig barnfigur, ibland bevingad, ett vanligt dekorationsmotiv i äldre konst.