1. roman

  roman, i allmänhet ett uppdiktat, berättande verk, som i motsats till epos är utformat på prosa och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång, t.ex. ett enskilt människoliv eller en del därav.
 2. sonett

  sonett, fjortonradig diktform, introducerad av Giacomo da Lentini (ca 1200–ca 1250) på Sicilien.
 3. italienska

  italienska är det språk som talas i främst Italien men även i södra Schweiz och i mindre stater som San Marino och Vatikanstaten.
 4. Gioacchino Rossini

  Rossini, Gioacchino ( Gioachino), född 29 februari 1792, död 13 november 1868, italiensk tonsättare.
 5. fa

  fa, musikterm, ursprungligen använd för hexakordets fjärde ton i det senmedeltida solmisationssystemet, senare även beteckning för tonen f i italienskan och franskan.
 6. skala

  skala är inom musiken en ordnad följd av toner.
 7. ut

  ut, musikterm, sedan 1000-talet använd som namn på den lägsta tonen i respektive
 8. maltesiska

  maltesiska, nationalspråket på Malta, ursprungligen en arabisk dialekt.
 9. Klara Svensson

  Svensson, Klara, född 1987, boxare.

 10. spanska

  spanska (på spanska español), ibero-romanskt språk som talas som modersmål av 386 miljoner (2007), varav 90 % i Syd- och Nordamerika.