1. italiensk mat

  italiensk mat. Den italienska gastronomin har ett gott rykte som vilar tryggt på utsökta råvaror och utstuderad enkelhet.

 2. italienska

  italienska är det språk som talas i främst Italien men även i södra Schweiz och i mindre stater som San Marino och Vatikanstaten.
 3. hippie

  hippie, person tillhörande hippierörelsen, en del av 1960-talets ungdomsrevolt, vars födelse brukar förläggas till stadsdelen Haight-Ashbury i San Francisco och till år 1966.
 4. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 5. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 6. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 7. Kol- och stålgemenskapen

  Kol- och stålgemenskapen, egentligen Europeiska kol- och stålgemenskapen ( EKSG), engelska European Coal and Steel Community ( ECSC), franska Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier ( CECA), en av de tre västeuropeiska samarbetsorganisationer som tillsammans bildade EG.

 8. antiken

  antiken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia.
 9. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 10. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.