1. item

  item, i t.ex. psykologi och sociologi ofta en uppgift i ett frågeformulär eller test.
 2. item

  item [ung. aj´tem] subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 3. itemanalys

  itemanalys används för det mesta i syfte att välja ut uppgifter att ingå i skalor för mätningar av t.ex. attityder och personlighetsegenskaper.
 4. Likertskala

  Likertskala, attitydskala utarbetad av den amerikanske socialpsykologen Rensis Likert ( 1903–81).
 5. sprängämne

  sprängämne, i allmänt språkbruk ett ämne eller blandning av ämnen som vid antändning sönderfaller explosivt och utvecklar varma gaser under mycket högt tryck.
 6. MMPI

  MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, omfattande och mycket använt personlighetstest, utarbetat 1940 av psykologerna Starke R. Hathaway och J.C. McKinley vid University of Minnesota, USA.
 7. Jasper Morrison

  Morrison, Jasper, född 1959, brittisk möbelformgivare och industridesigner.
 8. Guttmanskala

  Guttmanskala, skala för attitydmätning, konstruerad så att den perfekt, dvs. utan mätfel, ska kunna relatera individers sätt att besvara ett antal påståenden ( items) till intensiteten i deras attityd.
 9. Thea Astley

  Astley, Thea, 1925–2004, australisk författare.