1. ITU

  ITU, International Telecommunication Union, Internationella teleunionen, Genève, internationellt samarbetsorgan för telekommunikationsfrågor.
 2. itu

  itu´ adv. ORDLED: i--tu
  Svensk ordbok
 3. ITUC

  ITUC, förkortning för International Trade Union Confederation, facklig international, se IFS.
 4. itusågade damen

  itusågade damen, söndersågade damen, trollerinummer som tidigast 1809 förknippas med den franske trollkonstnären Torrini ( 1760–1829).
 5. ta itu

  ta itu´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it i--tu
  Svensk ordbok
 6. ituta

  i`tuta verb ~de ~t ORDLED: i--tut-ar SUBST.: itutande, itutning
  Svensk ordbok
 7. José Iturbi

  Iturbi, José, 1895–1980, spansk pianist, dirigent och tonsättare.
 8. Graciela Iturbide

  Iturbide, Graciela, född 1942, mexikansk fotograf.
 9. Internationella teleunionen

  Internationella teleunionen, International Telecommunication Union , se ITU.
 10. CCITT

  CCITT, Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique , förr benämning på Internationella teleunionens organ för telegrafi och telefoni, sedermera ersatt av ITU-T. Se ITU.