1. jämbördig

  jäm`bördig äv. jäm`nbördig adj. ~t ORDLED: jäm(n)--börd-ig
  Svensk ordbok
 2. jämnbördig

  jämnbördig se jämbördig
  Svensk ordbok
 3. paritet

  paritet, jämbördig, likvärdig nivå.
 4. Flygande tunnan

  Flygande tunnan, benämning på stridsflygplanet Saab 29, det svenska militärflygplan som tillverkats i störst antal exemplar, 661 stycken i 5 versioner 1951–56.
 5. Thomas Cochrane

  Cochrane, Thomas, från 1831 Earl of Dundonald (Lord Dundonald), 1775–1860, brittisk sjömilitär, brasiliansk markis (1825).
 6. konsolideringsmetod

  konsolideringsmetod,metod som används vid upprättande av koncernredovisning.
 7. fastprisklausul

  fastprisklausul, avtalsvillkor som innebär att priset ska vara fast under avtalstiden.
 8. Antonio Cesti

  Cesti, Antonio (innan han blev munk Pietro), 1623–69, italiensk operatonsättare.
 9. Madagaskar

  Madagaskar, stat i sydöstra Afrika.

 10. Marcus Aurelius Mausaeus Carausius

  Carausius, Marcus Aurelius Mausaeus, död 293 e.Kr., romersk usurpator i Britannien.