1. jämförare

  jämförare, elektronisk term, detsamma som komparator.
 2. jämförelsetal

  jämförelsetal, siffra för bedömning av vilket parti som står närmast ett mandat i en valkrets.
 3. jämförelsepris

  jämförelsepris är ett pris som visar vad livsmedel och liknande varor kostar per kilo, per liter eller per meter.

 4. jämförpris

  jämförpris, pris som visar vad en vara kostar per kilo, liter, eller annat jämförbart mått av t.ex. ett livsmedel eller annan dagligvara (utan förpackning).
 5. jämförande rättskunskap

  jämförande rättskunskap, detsamma som komparativ rätt.
 6. jämförande litteraturforskning

  jämförande litteraturforskning, detsamma som komparativ litteraturforskning.
 7. jämförande språkforskning

  jämförande språkforskning, jämförande språkvetenskap , vanligtvis benämning på historisk språkforskning där två eller flera språk jämförs med syfte att rekonstruera deras gemensamma ursprung; se språkhistoria.
 8. jämförande metod

  jämförande metod, komparativ metod, övergripande benämning på undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera skillnader och likheter mellan studieobjekt.
 9. jämförande reklam

  jämförande reklam, term inom marknadsföringslagstiftningen.
 10. jämförande psykologi

  jämförande psykologi, komparativ psykologi , den del av psykologin som studerar psykologiska mekanismer och beteendens funktioner genom att jämföra likartade beteenden hos olika arter.