1. jämförande

  jäm`förande adj., ingen böjning ORDLED: jäm--för-ande
  Svensk ordbok
 2. jämförande rättskunskap

  jämförande rättskunskap, detsamma som komparativ rätt.
 3. jämförande litteraturforskning

  jämförande litteraturforskning, detsamma som komparativ litteraturforskning.
 4. jämförande språkforskning

  jämförande språkforskning, jämförande språkvetenskap , vanligtvis benämning på historisk språkforskning där två eller flera språk jämförs med syfte att rekonstruera deras gemensamma ursprung; se språkhistoria.
 5. jämförande metod

  jämförande metod, komparativ metod, övergripande benämning på undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera skillnader och likheter mellan studieobjekt.
 6. jämförande reklam

  jämförande reklam, term inom marknadsföringslagstiftningen.
 7. jämförande pedagogik

  jämförande pedagogik (engelska comparative education), forskningsområde som studerar hur skola och utbildning varierar mellan olika länder och regioner allt efter skilda historiska, sociala och ekonomiska förutsättningar.
 8. jämförande psykologi

  jämförande psykologi, komparativ psykologi , den del av psykologin som studerar psykologiska mekanismer och beteendens funktioner genom att jämföra likartade beteenden hos olika arter.
 9. jämförande politik

  jämförande politik, även jämförande statskunskap eller statsvetenskap, (engelska Comparative Government, Comparative Politics), forskningsområde inom statsvetenskapen, vilket kan ses som dennas metodiska kärnområde.
 10. jämförande anatomi och embryologi

  jämförande anatomi och embryologi, biologisk vetenskap där man jämför olika organismers byggnad och embryoutveckling.