1. jämförande språkforskning

  jämförande språkforskning, jämförande språkvetenskap , vanligtvis benämning på historisk språkforskning där två eller flera språk jämförs med syfte att rekonstruera deras gemensamma ursprung; se språkhistoria.
 2. jämförare

  jämförare, elektronisk term, detsamma som komparator.
 3. jämförande rättskunskap

  jämförande rättskunskap, detsamma som komparativ rätt.
 4. jämförande litteraturforskning

  jämförande litteraturforskning, detsamma som komparativ litteraturforskning.
 5. jämförande reklam

  jämförande reklam, term inom marknadsföringslagstiftningen.
 6. parvis jämförelse

  parvis jämförelse, uppläggning vid vetenskapliga försök i vilken ett antal behandlingar eller individer jämförs parvis med avseende på en eller flera karakteristika eller attribut.
 7. jämförande metod

  jämförande metod, komparativ metod, övergripande benämning på undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera skillnader och likheter mellan studieobjekt.
 8. jämförande psykologi

  jämförande psykologi, komparativ psykologi , den del av psykologin som studerar psykologiska mekanismer och beteendens funktioner genom att jämföra likartade beteenden hos olika arter.
 9. jämförande pedagogik

  jämförande pedagogik (engelska comparative education), forskningsområde som studerar hur skola och utbildning varierar mellan olika länder och regioner allt efter skilda historiska, sociala och ekonomiska förutsättningar.
 10. jämförande politik

  jämförande politik, även jämförande statskunskap eller statsvetenskap, (engelska Comparative Government, Comparative Politics), forskningsområde inom statsvetenskapen, vilket kan ses som dennas metodiska kärnområde.