1. jämmer

  jämm´er subst. ~n
  Svensk ordbok
 2. jämmerlåt

  jämm`erlåt subst. ~en ORDLED: jämmer--låt-en
  Svensk ordbok
 3. jämmerdal

  jämm`erdal subst. ~en ~ar ORDLED: jämmer--dal-en
  Svensk ordbok
 4. jämmerlig

  jämm`erlig adj. ~t ORDLED: jämmer-lig
  Svensk ordbok
 5. jeremiad

  jeremiad, klagolåt, jämmer (efter den gammaltestamentliga boken Klagovisorna, vilken tidigare tillskrevs profeten Jeremia).
 6. gråt

  gråt, känsloutlöst reaktion som kännetecknas av stötvis andning och ett mer eller mindre kraftigt tårflöde.
 7. klagolåt

  kla`golåt subst. ~en ORDLED: klago--låt-en
  Svensk ordbok
 8. levnadstrött

  le`vnadstrött adj., neutr. ~ ORDLED: lev-nads--trött
  Svensk ordbok
 9. klagovisa

  kla`govisa subst. ~n klagovisor ORDLED: klago--vis-an
  Svensk ordbok
 10. kverulans

  kverulan´s subst. ~en ORDLED: kverul-ans-en
  Svensk ordbok