1. jämnvarm

  jämnvarm, homoioterm, homeoterm, om djur som har förmåga att hålla jämn kroppsvärme oberoende av omgivningens temperatur, dvs. fåglar och däggdjur.
 2. jämn korrosion

  jämn korrosion, korrosion som sker med ungefär samma hastighet över hela den exponerade ytan. Se även korrosion.
 3. jämnt tal

  jämnt tal, heltal som är delbart med 2. T.ex. är 4 och −6 jämna tal.
 4. jämn

  jämn adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. jämn–jämn kärna

  jämn–jämn kärna, atomkärna bestående av ett jämnt antal protoner och ett jämnt antal neutroner.
 6. jämn funktion

  jämn funktion, en matematisk funktion ƒ vars värde inte ändras när tecknet på den oberoende variabeln ändras: ƒ(− x) = ƒ( x) för alla x.
 7. vattenkraftverk

  vattenkraftverk är en anläggning där man använder vattenenergi för att framställa el.
 8. jämn-

  jämn- förled
  Svensk ordbok
 9. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 10. jämställdhet

  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.