1. jämnvarm

  jämnvarm, homoioterm, homeoterm, om djur som har förmåga att hålla jämn kroppsvärme oberoende av omgivningens temperatur, dvs. fåglar och däggdjur.
 2. jämn

  jämn adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. jämn–jämn kärna

  jämn–jämn kärna, atomkärna bestående av ett jämnt antal protoner och ett jämnt antal neutroner.
 4. jämn korrosion

  jämn korrosion, korrosion som sker med ungefär samma hastighet över hela den exponerade ytan. Se även korrosion.
 5. jämn funktion

  jämn funktion, en matematisk funktion ƒ vars värde inte ändras när tecknet på den oberoende variabeln ändras: ƒ(− x) = ƒ( x) för alla x.
 6. jämn-

  jämn- förled
  Svensk ordbok
 7. jämnt tal

  jämnt tal, heltal som är delbart med 2. T.ex. är 4 och −6 jämna tal.
 8. jämna

  jäm`na verb ~de ~t ORDLED: jämn-ar SUBST.: jämnande, jämning
  Svensk ordbok
 9. jämnan

  jäm`nan subst., ingen böjning ORDLED: jämn-an
  Svensk ordbok
 10. jämnårig

  jäm`nårig adj. ~t ORDLED: jämn--år-ig
  Svensk ordbok